ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bóng Đá Stories Trang web này được điều hành bởi Bongdastories (dưới đây gọi là “Chúng tôi”, “Chúng ta” hoặc “Của chúng tôi”). Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc và hiểu rõ các Điều Khoản Sử Dụng sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

a. Bản Quyền: Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm tin tức bóng đá, video highlight, hình ảnh, và bất kỳ tài liệu nào khác, đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc được sử dụng với sự cho phép của bên sở hữu. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

b. Giấy Phép Video: Một số video highlight có thể được cung cấp bởi các đối tác hoặc bên thứ ba và được sử dụng dưới giấy phép. Việc sử dụng các video này phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong giấy phép của bên cung cấp.

2. Nội Dung Người Dùng

a. Phản Hồi và Đóng Góp: Chúng tôi hoan nghênh phản hồi và đóng góp từ người dùng, bao gồm bài viết, ý kiến, và phản hồi. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xem xét, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung người dùng nào mà chúng tôi cho rằng không phù hợp hoặc vi phạm các quy định dưới đây:

b. Hạn Chế Nội Dung Người Dùng: Bạn đồng ý không đăng tải, truyền tải, hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào có tính chất gian lận, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp nào.

3. Sử Dụng Trái Quy Định

Chúng tôi có quyền ngưng cung cấp truy cập vào trang web hoặc xử lý theo quy định pháp luật bất kỳ tài khoản nào mà chúng tôi cho là vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này.

4. Thay Đổi Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Phiên bản mới nhất của Điều Khoản Sử Dụng sẽ được công bố trên trang web và có hiệu lực ngay lập tức. Việc sử dụng tiếp trang web sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với các sự thay đổi đó.

5. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi về Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc mạng xã hội.

Cám ơn bạn đã sử dụng bongdastories.com!